Logo Van Belle Sportvelden

Laat ons je natuurgrasveld aanleggen & onderhouden

Natuurgrasvelden aanleggen en onderhouden, is een van de activiteiten die je aan ons kan uitbesteden. We informeren je maar al te graag over onze vooruitstrevende technieken en de machines waarmee we te werk gaan.

Onderstaande onderhoudswerken voeren we vlekkeloos voor je uit als je natuurgrasveld zich in West-Vlaanderen of Oost-Vlaanderen bevindt:

aanleggen & inzaaien of doorzaaien

Na een uitvoerige bodemanalyse bewerken we de grond om een geschikte basis voor ons natuurgras te creëren. Daarna maken we het sportveld klaar om te bezaaien. Het zaadmengsel dat we gebruiken, bepalen we op basis van de grondsoort. Voor een egale spreiding rekenen we op onze lichte tractor. Die is met een rotoreg uitgerust. Na afloop volgen wij de staat van je grasveld nauwgezet op.

maaifrezen of de toplaag vernieuwen

Last van straatgras en onkruid? Dat is helaas de keerzijde van vruchtbare grond die je gras volop laat groeien. Om ongenode plantengroei tegen te gaan, kunnen wij op oppervlakkige wijze je speelveld ontwortelen. Zo verwijderen we oneffenheden en garanderen we een zuivere grasmat die er weer als nieuw uitziet.

met een Recycling Dresser frezen

Met een ecologisch verantwoorde Recycling Dresser frezen we sleuven in de toplaag van natuurgrasvelden. De aarde die vrijkomt, noemen we dressgrond.

Die bestaat voornamelijk uit zand en neutraliseert de vettigere textuur van een terrein waarop al vaak gespeeld werd. Het veld krijgt weer lucht en er zullen minder tot geen plassen op blijven staan.

Als kers op de taart beperken we het risico op onkruid, omdat er geen grond van buitenaf is toegevoegd.

velden & doelgebieden uitvlakken

Tijdens een onderhoud maken we velden en doelgebieden weer vlak.

gras bemesten

Een goede bemesting geeft het gras op je voetbalveld of gazon een levendige groene kleur. De timing is daarbij belangrijk. De lente en herfst zijn de uitgelezen seizoenen om je terrein te laten bemesten. Natuurgrasvelden liggen er zelfs het beste bij als ze op periodieke basis van mest voorzien worden.

beluchten, bezanden & ‘inborstelen’

De bodem van je sportveld krijgt hoogstwaarschijnlijk niet voldoende lucht als er frequent op getraind wordt. Wij kunnen die tot in diepere lagen voor je beluchten, opdat graswortels en ander leven in de aarde toegang tot zuurstofrijke grond hebben.

Voor een prima drainage in de toplaag bezanden we het grasveld. Dat betekent dat we via machinaal geboorde gaatjes rivierzand in de bodem verwerken. Dankzij de gelijkmatige korrelverdeling wordt de bodem waterdoorlatend zonder aan stabiliteit te hoeven inboeten.

toplaag beluchten na inzaaien

Voor een optimale groei raden we aan om je grasveld na de eerste twee keer maaien door ons te laten beluchten. Dat bevordert de groeisnelheid en dichtheid van de grasmatten. Dat merk je aan een prachtig resultaat. Onze werkwijze houdt in dat we met fijne pinnen ongeveer 15 cm diep in de bodem prikken.

sproeien

Natuurgrasvelden gezond houden, is kinderspel voor ons. Via onze efficiënte sproeitechniek behoeden we je gras voor onkruid, schimmels en ziekten.

maaien

Bij een sportveld maaien, komt soms meer kijken dan je in eerste instantie misschien denkt. Afhankelijk van de bodem en het gras adviseren wij je over de geschikte maaimethode.

Zo kunnen we maaien en achteraf het maaisel opvangen of het maaisel laten liggen en vervolgens mulchen. Het snijdsel dat dan achterblijft, vormt een natuurlijke voedingsbron en stimuleert het ontstaan van nieuwe grassprieten.

Je natuurgrasveld laten mulchen, raden we op wekelijkse basis aan. Tijdens het groeiseizoen doen we dat het beste twee keer per week.

bewerking met Quadraplay

Om gras optimaal te beluchten, kunnen we het met een Quadraplay-machine behandelen. Die machine realiseert vier handelingen in één werkgang. Het resultaat is een egale toplaag zonder algen of mos.

‘schudfrezen’

We hanteren een techniek die ‘schudfrezen’ heet om schokken door de bodem van speelvelden te sturen. Door de roterende beweging van de messen onderaan de machine wordt de aarde belucht en verbetert de toestand van de wortels onder je gras.

Interesse in een natuurgrasveld?

Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan!